Ustanovni odbor

Ustanovni odbor Zveze slovenskih izseljenvec (ZSI)

Predsednik: Vinko Gröblacher

  1. namestnik: Boštjan Borovnik
  2. namestnik: Jožef Partl

Tajnica: Milka Vertič por. Szivatz

Blagajnik: Adolf Picej

Člani odbora: Karel Mikl, Janko Zwitter, Jakob Morak, Anton Gril, Ivan Kölich, Valentin Brugger, Janko Ogris, Jakob Reichmann, Štefan Breznik, Tomaž Waste, Ika Kraut por. Mervan, Milka Hartmann, Albina Fellacher por. Oswald, Milka Wieser por. Erič

Častni člani Zveze: dr. Joško Tischler, dr. Mirt Zwitter, dipl. trg. Adolf Picej, Karel Prušnik-Gašper in dr. Franci Zwitter