Upravni odbor

Zveze slovenskih pregnancev

predsednik: Gregor KRIŠTOF 

1.podpredsednik:  Stefan RESSMANN 
2. podpredsednica: Irena KOKOT 

tajnik:  Mag. Janko KULMESCH 
namestnica tajnika: Mag.a Anica FERK-GASSER
blagajnik: Drago PÖRTSCH  
namestnica blagajnika: Gerhild Marica PRIMIK 

preglednik računov:
Mag. Božo HARTMANN & Mitja ROVŠEK, MBA

Ostali odborniki (izredni odbor):

Vinzenz GOTTHARDT 
Mag.a Daniela TOPAR
Mag. Karl VOUK
Erni PERČ 
Jože URANK 
Mirko LEPUSCHITZ 

Častni predsednik: Jože PARTL