Otroci, ženske in moški, ki so po prisilni izselitvi aprila 1942 zgubili svoje življenje

V pričujočem seznamu so navedeni tisti otroci, ženske in moški, ki so jih aprila 1942 prisilno pregnali z njihovih domačij in so posledično zgubili svoje življenje. Gre za osebe, ki so umrle v taboriščih samih, kakor npr. mala Paula Mack. Drugi so umrli potem, ko so jih pripeljali v bolnico, kakor ostareli Luka Dovjak, ali v zdraviliški zavod, kakor Marija Šašl. Bile pa so tudi osebe, ki so se zlomile zaradi psihične obremenitve in so si vzele življenje. Nekateri moški so zgubili življenje pri svoji delovni zadolžitvi, kakor mladi Franz Jagovc, ali pri bombnih napadih, kakor brata Andreas in Johann Močilnik. Čeprav so jih kot ljudske in državne sovražnike brez odškodnine razlastili, so številne moške iz taborišč VOMI vpoklicali v wehrmacht. Mnogi od njih so padli kot vojaki za osovraženi režim, kakor mladi Anton Božič. Marsikatere so zaradi domnevnega neustreznega vedenja, kakor podpore ruskim vojnim ujetnikom, ali ignoriranja apelov premestili v koncentracijsko taborišče in so tam zgubili življenje, kakor Simon Dovjak, ali pa so jih celo usmrtili kakor Jožeta Kokota. Druge prisilno izseljene so zaradi podpiranja odpora priprli in so tam zgubili življenje, kakor Florian Olip. Druge so sicer predčasno odpustili iz taborišča VOMI in iz »preselitvene dolžnosti« (»Umsiedlungspflicht«), kot se je glasila nacistična doktrina, vendar so dobili izgon iz gaua (»Gauverweis«), kakor npr. Josefa Eichner, ki je umrla v Salzkammergutu. Drugi so se sicer smeli vrniti na Koroško, toda ne v svoje domače okolje, kakor Margarethe Hafner. Drugi so doživeli konec vojne, ne pa vrnitve domov, kakor Katarina Grubelnik, ki je umrla še v Nemčiji, ali mladi Jozi Ogris, ki je zgubil življenje na poti domov blizu Slovenj Gradca. V seznam pa smo sprejeli tudi moške, ki so jih izpustili iz zbirnega taborišča, pa so jih nato vpoklicali v vojsko in so padli, kakor npr. Tomaž Kattnig.

Način zapisa imen smo če le mogoče prevzeli iz matičnih knjig. Pogled na seznam pokaže, kako različno so posamezni zapisovalci ravnali z zapisom imen. Poleg imen so navedena, kolikor so znana, tudi hišna imena, dan rojstva z rojstno faro, dan smrti in kraj smrti. Pri ženskah je kolikor mogoče naveden tudi dekliški priimek.

Anton Božič

Jakob Dolinšek

Luka Dovjak

Helena Dovjak-Mak

Simon Dovjak

Josefa Eichner-Kucher

Franc Gallob

Blasius Glinik jun.

Marija Glinik

Aloisia Grafenauer-Hebein

Frančiška Gril-Lamprecht

Katarina Grubelnik-Piskernik

Margarethe Hafner-Mlinar

Franciska Halekar

Matevž Hartmann

Aloisia Igerc

Franz Jagovc

Johann Janach

Johann Jelen

Anton Jörg

Marija Kaiser

Tomaž Kattnig

Boštjan Klanšek

Jožef Kokot

Josef Koren

Alois Kraut

Joannes Laninschegg

Carl Laninschek

Paula Mack

Anna Magedin-Singer

Johann Malle

Andrej Močilnik

Janez Močilnik

Jozi Ogris

Tomaž Ogris

Florijan Olip

Maria Orlitsch-Tolmaier

Stefan Pachler

Lambert Pisjak

Ana Plošnik

Johann Maximilian Prosekar

Franc Prosenc

Marija Šašl - Tschemer

Johann Šavnik

Maria Smertnik

Verica Sturm

Danica Urank

Georg Verhnjak

Johann Verhnjak

Marija Wastl

Othmar Gregor Wieser

Andreas Wutte

Gabriel Wutti

Anton Božič, vlg./pd. Jakopič, 05.12.1926 Abtei/Apače – 28.07.1944 Pula/Pola

Jakob Dolinšek, 06.07.1904 Eisenkappel/Železna Kapla – 31.03.1945 gefallen/padel

Lucas Doujak, vlg./pd. Foltic, 13.10.1857 Zell/Sele – 29.09.1943 Krankenhaus/bolnica Erlangen

Helena Dovjak-Mak, vlg./pd. Hribernik, 22.04.1874 Zell/Sele – 20.11.1943 Frauenaurach

Simon Dovjak, vlg./pd. Foltic, 28.10.1901 Zell/Sele – 26.04.1945 KZ Dachau

Josefa Eichner-Kucher, 19.03.1877 Loibltal/Brodi – 06.05.1944 Bad Ischl

Franc Gallob, vlg./pd. Pec, 30.01.1910 Fürnitz/Brnca - 1943 gefallen/padel

Blasius Glinik jun., vlg./pd. Lavre, 27.04.1924 Ruden/Ruda – 22.06.1944 Frankreich/Francija

Marija Glinik, vlg./pd. Gornik, 15.06.1904 Neuhaus/Suha - 1945 Krankenhaus/bolnica Ansbach

Aloisia Grafenauer-Hebein, vlg./pd. Blitz, 12.02.1871 Egg/Brdo – 23.05.1942 Krankenhaus/bolnica Erlangen

Frančiška Gril-Lamprecht, vlg./pd. Mentl, 09.03.1860 – 21.07.1944 Haimburg/Vovbre

Katarina Grubelnik-Piskernik, vlg./pd. Hirs, 27.02.1875 Eisenkappel/Železna Kapla – 09.07.1945 Marienstein

Margarethe Hafner-Mlinar, 1867 St. Michael ob Bleiberg/Šmihel pri Pliberku - 1944 Ruden/Ruda

Franciska Halekar, vlg./pd. Kobintar, 22.09.1885 St. Jakob i.R./Šentjakob v Rožu – 29.04.1943 Schwarzenberg

Matevž Hartmann, vlg./pd. Hartman, 14.09.1870 Bleiburg/Pliberk – 13.11.1943 Krankenhaus/bolnica Eichstätt

Aloisia Igerc, vlg./pd. Ludrant, 03.05.1914 Bleiburg/Pliberk – 10.06.1945 Ansbach

Franz Jagovc, vlg./pd. Sablačan, 26.10.1926 Abtei/Apače – 05.08.1943 Erlangen

Johann Janach, vlg./pd. Strelc, 31.07.1923 St. Jakob i.R./Šentjakob v Rožu – 11.1942 gefallen/padel

Johann Jelen, vlg./pd. Volina, 01.12.1873 Bleiburg/Pliberk – 10.11.1944 Hesselberg

Anton Jörg, vlg./pd. Mavhlar, 17.01.1926 – 12.1944 vermisst/pogrešan

Marija Kaiser, vlg./pd. Ferra, 06.01.1929 St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku – 28.09.1942 Hesselberg

Tomaž Kattnig, vlg./pd. Krainer, 20.11.1909 Maria Gail/Marija na Zilji – 25.07.1943 Kaukasus

Boštjan Klanšek, vlg./pd. Izak, 08.04.1919 Stift Griffen/Grebinjski klošter – 22.11.1944 Lemberg/Lviv

Jožef Kokot, vlg./pd. Župek, 18.09.1923 Köstenberg/Kostanje – 25.09.1944 KZ Mauthausen

Josef Koren, vlg./pd. Smolej, 18.03.1897 St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku – 15.04.1945 vermisst/pogrešan

Alois Kraut, vlg./pd. Poltnik, 10.04.1893 St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku – 14.05.1944 Hesselberg

Joannes Laninschegg, 19.06.1909 Eisenkappel/Železna Kapla – 28.06.1943 Krankenhaus/bolnica Eichstätt

Carl Laninschek, 04.09.1875 Ebriach/Obirsko – 25.04.1945 Eisenkappel/Železna Kapla

Paula Mack, vlg./pd. Čebar, 30.09.1941- 25.02.1943 Schwarzenberg

Anna Magedin-Singer, vlg./pd. Voltan, 09.04.1869 Kappel an der Drau/Kapla ob Dravi – 11.05.1945 Krankenhaus/bolnica Eichstätt

Johann Malle, vlg./pd. Pri Žagi, 13.06.1868 Zell/Sele – 19.12.1945 Zell/Sele

Andreas Močilnik, vlg./pd. Močilnik, 21.11.1898 Bleiburg/Pliberk – 28.01.1945 Stammheim Stuttgart

Johan Močilnik, vlg./pd. Močilnik, 30.08.1901 Bleiburg/Pliberk- 28.01.1945 Stammheim Stuttgart

Josef Ogris, vlg./pd. Miklavž, 19.03.1929 Ludmannsdorf/Bilčovs – 20.07.1945 Slovenj Gradec

Tomaž Ogris, vlg./pd. Pevčar, 13.12.1867 Rechberg/Rebrca – 02.03.1944 Frauenaurach

Florian Olipp, vlg./pd.  1869 Zell/Sele - 1945 Krankenhaus/bolnica Krems

Maria Orlitsch-Tolmaier, vlg./pd. Podrečnik, 13.09.1874 Radsberg/Radiše – 08.01.1944 Krankenhaus/bolnica Bamberg

Stefan Pachler, vlg./pd. Villa Marica, 26.12.1901 Moosburg/Možberk – 06.04.1945 Gerlachsheim

Lambert Pisjak, vlg./pd. Pridovnik, 07.10.1925 Radsberg/Radiše – 27.11.1944 Polen/Poljska

Ana Plošnik, vlg./pd. Škof, 08.07.1908 Neuhaus/Suha – 22.06.1943 Rastatt

Johann Maximilian Prosekar, vlg./pd. Razaj, 12.10.1924 Köttmansdorf/Kotmara vas – 31.08.1944 gefallen/padel

Franc Prosenc, vlg./pd. Pavlin, 12.04.1886 – 26.06.1944 Krankenhaus/bolnica Nürnberg

Marija Šašl - Tschemer, vlg./pd. Kozar, 31.10.1898 Glainach/Glinje – 12.01.1944 Lungenheilstätte/savod za pljučne bolezni Nordrach-Baden

Johann Šavnik, vlg./pd. Kobvar, 20.11.1926 Latschach/Loče – 21.02.1943 Siegendorf

Maria Smertnik, vlg./pd. Bistričnik, 18.09.1898 Ebriach/Obirsko – 29.11.1943 Eichstätt

Veronika Sturm, vlg./pd. Toman, 04.02.1935 St. Thomas/Šenttomaž – 23.03.1943 Eichstätt

Danica Urank, vlg./pd. Kavh, 16.08.1942 Hesselberg – 25.10.1942 Hesselberg

Georg Verhnjak, 23.04.1904 Dravograd – 05.05.1944 Nürnberg

Johann Verhnjak, 06.04.1881 Globasnitz/Globasnica – 17.03.1944 KZ Lublin

Marija Wastl, 1902 - Frauenaurach

Othmar Gregor Wieser, vlg./pd. Šašl, 13.11.1923 Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk – 05.01.1944 Leningrad

Andreas Wutte, vlg./pd. Wutte, 04.05.1889 Abtei/Apače – 01.05.1943 Hesselberg

Gabriel Wutti, vlg./pd. Winkler, 23.03.1887 Egg/Brdo – 15.09.1945 LKH Klagenfurt/Celovec