Taboriščni vsakdan

Po začetni karanteni so zadolžili za opravljanje dela vse dela sposobne moške, ženske in mladostnike, končno pa tudi otroke, starejše od 13 let. Dekleta so pogosto pošiljali k nacističnim družinam kot služkinje. Le redkokdaj so dobile dovoljenje, da obiščejo starše. Vse druge so uporabili v obrti, v poljedelstvu ali v industriji. Nekateri so bili dnevni migranti, druge so nastanili blizu dela, tako da so lahko samo občasno prišli do svojih družin v taborišču. Ženske, ki so imele na skrbi otroke, so razporedili v taboriščni samoupravi v kuhinjo ali k čiščenju. Večinoma so v taborišču ostali samo otroci, stari, matere z deteti ali telesno prizadeti, mestoma pa tudi osebe, ki so imele posebne sposobnosti, potrebne v taboriščnem vsakdanu.

V taborišču samem je bila slovenščina strogo prepovedana in pošto so cenzurirali. Otroci niso smeli obiskovati šole in mladostniki se niso smeli poklicno izobraževati. V nekaterih taboriščih, npr. v Frauenaurachu in v Hesselbergu, je internirancem bilo dovoljeno organizirati »taboriščno šolo« in vrtce. Vendar pouk ni smel obsegati več kot nekaj pisanja in branja in nekaj malega računanja. Kaj se je dejansko poučevalo, je bilo odvisno od poučujočih internirancev.

Prost izhod in obisk maše sta bila reglementirana. Občasno so ob nedeljah dopoldne ukazali obvezni apel. Preskrba je bila skrajno borna, mnogi so trpeli lakoto, predvsem tisti, ki od doma niso dobivali paketov. Obseg medicinske oskrbe je bil prav tako odvisen od taboriščnega vodstva. Slaba prehrana in medicinska oskrba sta povzročili številne smrtne primere v taboriščih. Pa tudi delovna služba je zahtevala smrtne žrtve.

Čeprav so jih preganjali in razlastili kot »ljudske in državne sovražnike«, so še iz taborišč vpoklicali v wehrmacht 89 mož. Mnogi so padli.

Literatura

Marija Prušnik: »Dopade se mi tukaj prav nič.« Dnevnik Marije Prušnik iz Frauenauracha. Uredila in izdala Brigitte Entner in Valentin Sima [Hrsg. u. kommentiert von Brigitte Entner und Valentin Sima]. Klagenfurt/Celovec 2016
ISBN 978-3-85435-807-7

Franc Isop, Dnevne črtice mojega pregnanstva. Dnevniški zapisi iz let 1942 do 1945. Uredil Avguštin Malle. Klagenfurt/Celovec 2013
ISBN 978-3-85435-723-0

Andrej Kokot, Ko zori spomin... Otroška doživetja v pregnanstvu. Klagenfurt–Wien / Celovec–Dunaj 20122
ISBN 978-3-85435-680-6

Andrej Kokot, Das Kind, das ich war. Erinnerungen an die Vertreibung der Slowenen aus Kärnten. Klagenfurt/Celovec 20072
ISBN 978-3-85435-310-2

Renate M. Schönfeldinger-Siekierzynski, Kärntens slowenische Kinder. Die Vertreibung von 1942. Klagenfurt/Celovec–Ljubljana–Wien 1996