Povratek

8. maja 1945 je provizorična koroška deželna vlada izrazila svojo odločenost, da popravi koroškim Slovencem krivico, ki jim je bila storjena z »izselitveno akcijo«. Toda Koroška je bila v tistem času dežela, v kateri so imeli Britanci (in do 25. maja deloma tudi Jugoslovani) administrativno oblast. Provizorična deželna vlada zaenkrat skorajda ni imela pristojnosti. 13. junija je deželni glavar Hans Piesch britanski vojaški vladi predal memorandum Konsultativnega deželnega odbora, v katerem je izpolnitev zahtev koroških Slovencev zaradi njihovih moralnih zaslug v boju proti nacizmu bila označena kot neobhodno potrebna.