Seznam družin, ki so bile aprila 1942 prisilno izseljene

Sestavila mag.a Brigitte Entner

Opomba o uporabi seznama:

Na seznamu je najti vseh 227 družin, ki so jih v aprilskih dneh 1942 nasilno pregnali z njihovih bivališč in jih odpeljali v Celovec. Poleg imena je navedeno hišno ime (kolikor je znano oz. obstaja) ter kraj bivanja z občino (stanje 1942). Če so člani družine – ali »Herdstelle«, ognjišče, kot so to imenovali nacisti – imeli drug priimek, je ta naveden v oklepajih po glavnem imenu. Ponekod so izselili tudi služinčad. V zgodovinskih virih je najti različne zapise imena in priimka, pa tudi hišnih imen. Tu prevzemamo tisti zapis, ki sta ga uporabila Adolf Picej in dr. Mirt Zwitter pri svojem delu na Uradu koroške deželne vlade za ugotavljanje škode. Avtorica se dobro zaveda, da posebno pri imenih ne gre za tista imena, ki so jih uporabljali prizadeti sami oz. kakor so jih klicali drugi. Vendar je naknadno težko ugotoviti, katere oblike so »prave«. Pogosto so prizadeti sami v pisnih podlagah glede na priložnost uporabili več variant svojega imena. V tako imenovanih zapisnikih komisije za pregled domačij (»Hofbegehungskommission«) v poznem poletju in jeseni 1945 so zapisali njihova krstna imena večinoma v nemški obliki. Tudi v uradnih dokumentih kakor v matičnih knjigah so imena zapisovali zelo različno, krstna imena pretežno v nemški obliki.

Pri taboriščih so na prvem mestu navedena tista, kamor naj bi družine deportirali po transportnih seznamih, sestavljenih 18. aprila 1942 od rajhovkega komisarja za utrjevanje nemštva (»Reichskommissar zur Festigung deutschen Volkstums«). Za marsikoga je to do osvoboditve ostalo edino taborišče. Druge družine pa so prišle v različna taborišča. Razvrstitev za pomišljajem ne ustreza kronološki razporeditvi. Po raspustu taborišča v Rehnitzu so premestili družine večinoma v druga taborišča, vendar ni bilo mogoče vedno ugotoviti, v katera. Če so družine predčasno izpustili, je njihovo prebivališče do konca vojne navedeno samo, če so bili izpuščeni po intervenciji inž. Hansa Maresch; ti so označeni s poševnico »/«.

Aichholzer Johann po domače (p.d.) Kusternik, Loga vas

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg

 

Anderwald Andrej p.d. Ožl, Suha, Škofiče

taborišče: Hesselberg / Furth NÖ

 

Arneitz Anna p.d. Hajnžek, Ledince

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Ažman Michael (Sadjak) p.d. Plešovnik, Breška vas, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg

 

Baumgartner Johan p.d. Novinjak, Ovčna, Bekštanj

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Baumgartner Michael p.d. Primik, Gorinčiče, Šentjakob v Rožu

taborišče: Hesselberg – Schwarzenberg, Frauenaurach

 

Besser Josef p.d. Južič, Račiče, Šentpeter na Vašinjah

taborišče: Hesselberg – Weissenburg

 

Borovčnik Lukas p.d. Bernik, Podkraj, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hesselberg – Weissenburg

 

Borovnik Sebastian p.d. Rabič, Borovlje

taborišče: Hesselberg – Burg Wernfels

 

Božič Anton p.d. Jakopič, Apače, Galicija

taborišče: Hesselberg

 

Božič Josef p.d. Suhec, Encelna vas, Galicija

taborišče: Hesselberg

 

Brandstätter Josef p.d. Vaguta, Bistrica na Zilji

taborišče: Frauenaurach / Peuerbach OÖ

 

Breznik Maria p.d. Altes Bräuhaus, Pliberk

taborišče: Hesselberg

 

Brugger Valentin p.d. Brugger, Moste, Brdo pri Šmohorju

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Cirgoj Katharina, Globasnica

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Čarf Rudolf (Picej) p.d. Volavčnik, Grabalja vas, Škocijan v Podjuni

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Čavko Matthäus p.d. Schneider, Kožentavra, Borovlje

taborišče: Hesselberg

 

Čemar Josef  (Šašl) p.d. Kozar, Ždovlje, Medborovnica

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Černut Franz p.d. Kovač, Zgornje Dobje, Bekštanj

taborišče: Frauenaurach / Miesenbach NÖ

 

Čik Theresia p.d. Kušej, Spodnje Libuče, Libuče

taborišče: Hesselberg

 

Čimžar Andreas p.d. Čimžar, Čahorče, Kotmara vas

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg / Altenmarkt-Thenneberg NÖ, Miesenbach NÖ

 

Čimžar Friedrich p.d. Obrit, Čahorče, Kotmara vas

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg / Altenmarkt-Thenneberg NÖ, Miesenbach NÖ

 

Čimžar Josef p.d. Kosarna, Kotmara vas

taborišče: Hesselberg / Miesenbach NÖ

 

Dolinšek Jakob, Žitara vas

taborišče: Frauenaurach

 

Dovjak Lukas (Ogris) p.d. Foltic, Zgornji Kot, Sele

taborišče: Frauenaurach – Hagenbüchach

 

Dovjak Paul p.d. Hribernik, Zgornji Kot, Sele

taborišče: Frauenaurach – Eichstätt

 

Dragašnik Phillip (Lipič, Bürger) p.d. Rumaš, Koren, Kostanje

taborišče: Frauenaurach – Eichstätt / Freistadt OÖ

 

Eichner Josefine p.d. Klemen, Zakamen, Vetrinj

taborišče: Hesselberg – Weissenburg

 

Einspieler Johann p.d. Sramsičnik, Stranje, Zgornja vesca

taborišče: Hesselberg / Rehhof NÖ

 

Elbe Kaspar p.d. Kuster, Breška vas, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Fatzi Agnes p.d. Gojcner, Drevlje, Straja vas

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Fellacher Josef p.d. Trabešnik - Kasperle, Melviče, Brdo pri Šmohorju

taborišče: Frauenaurach

 

Gabriel Johann p.d. Šustar, Breg, Rožek

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Gabriel Johan (Kaper, Malle) p.d. Ulinčar, Šentjanž v Rožu, Svetna vas

taborišče: Frauenaurach / Freistadt OÖ

 

Gabriel Maria p.d. Petric, Leše, Šentjakob v Rožu

taborišče: Hesselberg

 

Gallob Franz p.d. Pec, Zgornji Breg, Bekštanj

taborišče: Frauenaurach

 

Gallob Johann p.d. Truppi, Spodnje Teharče, Bekštanj

taborišče: Hagenbüchach

 

Glinik Blasius p.d. Laure, Kanare, Ruda

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Glinik Pauline p.d. Gornik, Gradiče, Libeliče

taborišče: Frauenaurach

 

Golavčnik Josef p.d. Golavčnik, Zagorje, Žitara vas

taborišče: Frauenaurach

 

Grafenauer Aloisia p.d. Blitz, Moste, Brdo pri Šmohorju

taborišče: Frauenaurach

 

Gril Anton p.d. Jegart, Plaznica, Bela

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Gril Max, p.d. Mentl, Pod Lipo, Vovbre

taborišče: Schwarzenberg – Hagenbüchach, Hesselberg

 

Gröblacher Vinzenz p.d. Hofovc, Deščice, Loga vas

taborišče: Hesselberg / Rehhof NÖ

 

Grubelnik Katharina p.d. Hirs, Železna Kapla

taborišče: Rehnitz – Eichstätt, Frauenaurach

 

Hallegger Katharina p.d. Kobentar, Sreje, Šentjakob v Rožu

taborišče: Hesselberg – Schwarzenberg, Frauenaurach

 

Hanin Valentin p.d. Kaiser-Urak, Dvor, Bistrica pri Pliberku,

taborišče: Schwarzenberg – Hesselberg

 

Hartmann Theresia (Susuk) p.d. Hartmann, Spodnje Libuče, Libuče

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Hassler Johann p.d. Kruglič, Brnca, Bekštanj

taborišče: Rehnitz

 

Heber Urban p.d. Šoštarc, Dole, Vernberk

taborišče: Hesselberg – Weissenburg

 

Hochkofler Alois, p.d. Oštin, Grpiče, Bekštanj

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Hribernik Christine p.d. Boštjan, Tuce, Radiše

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Hutter Anna p.d. Šoštar, Globasnica

taborišče: Hesselberg

 

Igerz Anton p.d. Pavlič, Kot, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hesselberg

 

Igerz Johann p.d. Ludrant, Podkraj, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Isopp Franz p.d. Leben, Gorinčiče, Šentjakob v Rožu

taborišče: Hesselberg – Schwarzenberg

 

Jagovc Franz p.d. Sablačan, Apače, Galicija

taborišče: Hesselberg – Frauenaurach

 

Jagovc Maria p.d. Sablačan, Apače, Galicija

taborišče: Frauenaurach

 

Jannach Agnes p.d. Strelc, Reka, Šentjakob v Rožu

taborišče: Hesselberg – Schwarzenberg

 

Janežič Jakob p.d. Janežič, Breznica, Šentjakob v Rožu

taborišče: Hesselberg

 

Jank Maria, Bače, Bekštanj

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Jelen Johann p.d. Volina, Zgornje Libuče, Libuče

taborišče: Rehnitz – Hesselberg

 

Jerlih Maria geb./roj. Meglič p.d. Vreč (Brčko), Lobnik, Bela

taborišče: Rehnitz – Eichstätt, Frauenaurach

 

Jerlih Maria p.d. Vreč (Brčko), Lobnik, Bela

taborišče: Frauenaurach – Eichstätt

 

Jernej Maria p.d. Zuppanc, Gornja vas, Žvabek

taborišče: Rehnitz – Rastatt

 

Jernej Philipp p.d. Tomej, Dolnja vas, Žvabek

taborišče: Rehnitz –  Rastatt

 

Jeuschnig Anton (Plošnik) p.d. Škof, Sveto Mesto, Žvabek

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim, Karlsruhe

 

Jörg Bartlme (Riepl) p.d. Mauchler, Podgora, Ruda

taborišče: Hagenbüchach – Eichstätt / Grüb NÖ

 

Kaiser Florian p.d. Ferra, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hesselberg

 

Karner Josef (Rasbornik) p.d. Schuln, Račiče, Šentpeter na Vašinjah

taborišče: Hesselberg

 

Karun Christine (Vivoda) p.d. Stopar, Lobnik, Bela

taborišče: Rehnitz – Eichstätt / Mauerbach NÖ

 

Kattnig Johann (Pečnik) p.d. Krainer, Krošiče, Marija na Zilji

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach

 

Kelih Agnes (Uznik) p.d. Zebrad, Srednji Kot, Sele

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Kelih Janko p.d. Zvrhni Mlečnik, Zgornji Kot, Sele

taborišče: Frauenaurach / Furth NÖ

 

Klanšek Johann p.d. Isak, Encelna vas, Vovbre

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Eichstätt, Hesselberg

 

Klatzer Stefan p.d. Breznikar, Kopanje, Vetrinj

taborišče: Hesselberg – Weissenburg, Eichstätt

 

Kobenschitz (Strauss) Martin p.d. Na bregu, Dob, Loga vas

taborišče: Hagenbüchach – Windsheim, Eichstätt

 

Kofler Peter p.d. Waldhauser, Šteben, Bekštanj

taborišče: Hagenbüchach –  Eichsätt, Hesselberg / Hohe Wand NÖ

 

Kokot Josef p.d. Župek, Zgornja vas, Kostanje

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim

 

Kompoš Simon p.d. Petrovc, Lipa, Hodiše

taborišče: Schwarzenberg – Hesselberg

 

Kompoš Matthäus p.d. Hofmühle, Plašišče, Hodiše

taborišče: Frauenaurach / Wampersdorf NÖ

 

Konečnik Georg (Sadjak) p.d. Tonej, Globasnica

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg

 

Koren Ignaz p.d. Uhl, Dvor, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Koren Josef p.d. Smolej, Suha, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Koren Stefan p.d. Koren, Večna vas, Globasnica

taborišče: Hesselberg

 

Kosmač Franz (Ferk) p.d. Liešnik, Kogelska Gora, Libeliče

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Košutnik Matilde p.d. Lesičjak, Globasnica

taborišče: Hesselberg / Miesenbach NÖ

 

Kramer Lorenz p.d. Janše, Holbiče, Škofiče

taborišče: Hesselberg

 

Kraut Alois p.d. Poltnik, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hesselberg

 

Kraut Johann p.d. Klokar, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hesselberg

 

Kričej Paul p.d. Mathi, Rut, Hodiše

taborišče: Hesselberg / Miesenbach NÖ

 

Krištof Maria p.d. Ferlin, Dvor, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg

 

Krištof Valentin p.d. Čemernjak, Pečnica, Ledince

taborišče: Hesselberg – Hagenbüchach, Eichstätt / Rehhof NÖ

 

Križnik Josef p.d. Poganič, Šmarjeta v Rožu

taborišče: Hesselberg

 

Kropivnik Blasius p.d. Rausch, Borovlje

taborišče: Hesselberg

 

Kropivnik Helene p.d. Schranz, Rute, Pliberk pri Pliberku

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Kropivnik Thomas p.d. Messner, Kožnar, Bilčovs

taborišče: Schwarzenberg - Frauenaurach, Eichstätt

 

Kuhling Theresia (Schein) p.d. Rihko, Podjuna, Globasnica

taborišče: Hagenbüchach, Hesselberg

 

Kunčič Anton p.d. Stantač, Dravlje, Šentjakob v Rožu

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim

 

Kunčič Franz p.d. Ambruš, Spodnje Dobje, Bekštanj

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg, Weissenburg, Frauenaurach

 

Kuss Josef p.d. Tavčar, Bistrica na Zilji

taborišče: Frauenaurach

 

Kuster Franz p.d. Šušnik, Banja vas, Žitara vas

taborišče: Hesselberg

 

Kušej Georg p.d. David, Šmihel, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Laninšek (Lützelschwab) Karl p.d. Nagelschmied, Železna Kapla

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Lapuš Florian (Weiss) p.d. Šustar, Podsinja vas, Svetna vas

taborišče: Frauenaurach

 

Lepušic Johann p.d. Fugger, Ravne, Ledince

taborišče: Hesselberg

 

Lesjak Maria (Lepušic) p.d. Jernej, Zgornja vas, Kostanje

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim

 

Lindl Gregor p.d. Mehsner, Žvabek

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Lobnik Ignaz p.d. Pojovc, Toganje, Vovbre

taborišče: Rehnitz

 

Lombar Anton p.d. Lombar, Čirkovče, Blato

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach / Königstetten NÖ

 

Mack Lorenz (Zwander) p.d. Čebar, Megorje, Vetrinj

taborišče: Schwarzenberg

 

Magedin Anna (Tomašic) p.d. Voltan, Vesca, Medborovnica

taborišče: Rehnitz – Frauenaurach, Eichstätt

 

Mairitsch Markus p.d. Vučinik, Kneža, Grebinj

taborišče: Rehnitz

 

Male Johann p.d. Hanskeusche, Zgornji Kot, Sele

taborišče: Frauenaurach / Rehhof NÖ

 

Male Simon p.d. Petrej, Kožentavra, Borovlje

taborišče: Hesselberg

 

Marko Josef p.d. Marbek, Ribnica, Šentpeter na Vašinjah

taborišče: Hesselberg

 

Marktl Stefan p.d. Rebaldi, Šmiklavž, Ruda

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Martič Maria p.d. Kuhar, Pogorje, Bekštanj

taborišče: Rehnitz – Hagenbüchach

 

Martič Valentin p.d. Ravbar, Želuče, Bilčovs

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach, Eichstätt

 

Matt (Wolbank) Andreas p.d. Rudolf, Štriholče, Važenberk

taborišče: Rehnitz

 

Mertel Johann p.d. Prangar, Zmotiče, Bekštanj

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Mickl Karl p.d. Mager, Malošče, Bekštanj

taborišče: Hesselberg

 

Mikl Lukas p.d. Vraček, Zagoriče, Bekštanj

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim

 

Miklavčič Josef p.d. Ščedemnik, Ščedem, Ledince

taborišče: Hagenbüchach – Schwarzenberg, Frauenaurach

 

Milač Alojziji, Blato

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Millonig Johann p.d. Koren, Zahomec, Straja vas

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Močilnik Andreas p.d. Močivnik, Spodnje Libuče, Libuče

taborišče: Hesselberg

 

Močilnik Josef p.d. Mežnar-Slanič, Spodnje Libuče, Libuče

taborišče: Hesselberg

 

Morak Jakob p.d. Klemen, Ribnica, Šentpeter na Vašinjah

taborišče: Hesselberg

 

Müller Johann p.d. Blažič, Malošče, Bekštanj

taborišče: Frauenaurach

 

Müller Valentin (Dabernik) p.d. Ploner, Bače, Bekštanj

taborišče: Hagenbüchach – Eichstätt / Rehhof NÖ

 

Ogris Agnes p.d. Pelzer, Drabunaže, Galicija

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach, Hesselberg

 

Ogris Janko p.d. Miklavž, Bilčovs

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach, Eichstätt / Furth NÖ

 

Ogris Martin p.d. Oblak, Kozje, Radiše

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Olip Florian p.d. Užnik, Sele Cerkev, Sele

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Olip Urban p.d. Francej, Sele Cerkev, Sele

taborišče: Rehnitz – Eichstätt, Frauenaurach, Hesselberg

 

Ovnič Valentin p.d. Povoden, Spodnje Libuče, Libuče

taborišče: Hesselberg

 

Pachler Stefan p.d. Villa Marica, Loga vas

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim

 

Partl Josef (Hafner) p.d. Črnko, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hesselberg – Weissenburg, Eichstätt

 

Pečnik Johann p.d. Maguč, Zgornje Borovlje, Ledince

taborišče: Hagenbüchach – Eichstätt

 

Petjak Johann p.d. Miklavc, Konovece, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Frauenaurach – Eichstätt

 

Petrič Alois p.d. Lončej, Pešče, Vernberk

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim

 

Petrič Karl p.d. Orlak, Šentjakob, Šentpeter na Vašinjah

taborišče: Schwarzenberg – Hesselberg

 

Picej Valentin p.d. Eckwirt, Šentprimož, Rikarja vas

taborišče: Frauenaurach – Eichstätt

 

Pipan Lorenc, Loga vas

taborišče: Celovec Ebentalerstraße Žrelec

 

Pisjak Lambert p.d. Podrovnik, Verovce, Radiše

taborišče: Schwarzenberg – Hesselberg

 

Popatnik Franz p.d. Šmid, Melviče, Brdo pri Šmohorju

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Prosekar Thomas p.d. Razaj, Plešivec, Kotmara vas

taborišče: Hesselberg

 

Prosenc Franz p.d. Paulin, Breznica, Žitara vas,

taborišče: Frauenaurach

 

Prušnik Franz p.d. Wölfl, Lobnik, Bela

taborišče: Frauenaurach – Eichstätt

 

Pušnik Georg p.d. Pušnik, Krejance, Galicija

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach, Hesselberg

 

Rabič Josef p.d. Gradišnik, Kanare, Ruda

taborišče: Hagenbüchach – Eichstätt

 

Rack Peter p.d. Morri, Gornje Sele, Šentpeter na Vašinjah

taborišče: Hesselberg – Weissenburg

 

Rainer Matthäus (Kakl) p.d. Šušnik, Loga vas

taborišče: Hesselberg

 

Rapp Ignaz p.d. Hajnžej, Vinče, Vetrinj

taborišče: Hesselberg / Rehhof NÖ

 

Rauter Eduard p.d. Wedendl, Melviče, Brdo pri Šmohorju

taborišče: Frauenaurach

 

Reichmann Jakob p.d. Jesenik, Lipa pri Vrbi

taborišče: Hesselberg

 

Renko Josef, Borovlje

taborišče: Hesselberg

 

Resei Philipp p.d. Schlosser, Rove, Škofiče

taborišče: Rehnitz – Eichstätt / Furth NÖ

 

Resmann  Franz p.d. Tratnik, Ledince

taborišče: Hesselberg – Hagenbüchach, Eichstätt / Miesenbach NÖ

 

Robinik Franz, Kulm/Hom, Važenberk

taborišče: Celovec Ebentalerstraße Žrelec

 

Roblek Ulrich p.d. Gros, Sele Cerkev, Sele

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Samič Josef (Blatnik) p.d. Wolschitz, Male Djekše, Ruda

taborišče: Rehnitz – Eichstätt / Grub NÖ

 

Šavnik Franz p.d. Kofler, Spodnje Rute, Bekštanj

taborišče: Rehnitz – Hagenbüchach, Eichstätt

 

Schleicher Michael p.d. Schleicher's Gasthaus, Dob, Škofiče

taborišče: Hesselberg

 

Šliefnik, Peter p.d. Vedinc, Gurčiče, Šentpeter na Vašinjah

taborišče: Hesselberg

 

Schöttl Johann (Demonte) p.d. Žaborc, Rut, Hodiše

taborišče: Hesselberg

 

Šušu Theresia p.d. Stergavčnik, Plešerka, Hodiše

taborišče: Hesselberg

 

Schüttelkopf Andreas p.d. Pock, Velika vas, Šentjakob v Rožu

taborišče: Celovec  Ebentalerstraße Žrelec

 

Schweiger Paula p.d. Šustrič, Dole, Vernberk

taborišče: Celovec  Ebentalerstraße Žrelec

 

Sitar Peter p.d. Luke, Želuče, Bilčovs

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Skofič Andreas, Važenberk

taborišče: Celovec Ebentalerstraße Žrelec

 

Skofič Franz, Čarče, Važenberk

taborišče: Rehnitz

 

Skutl Gertrud p.d. Gradišnik, Podkraj, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Hesselberg

 

Sluga Slauga Anton, Grpiče, Bekštanj

taborišče: Frauenaurach

 

Smeričnik Anton p.d. Čvešplar, Borovlje

taborišče: Hesselberg – Frauenaurach

 

Smrtnik Franz p.d. Smrtnik, Korte, Bela

taborišče: Frauenaurach

 

Smrtnik Gabrijela p.d. Bistričnik, Obirsko, Bela

taborišče: Rehnitz –

 

Smrtnik Oswald p.d. Bistričnik, Obirsko, Bela

taborišče: Celovec Ebentalerstraße Žrelec

 

Sticker Ludmilla p.d. Sticker, Šentpeter, Šentjakob v Rožu

taborišče: Hesselberg – Weissenburg

 

Sturm Andreas p.d. Toman, Svinča vas, Šenttomaž

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Sturm Michael p.d. Moritč, Svinča vas, Šenttomaž

taborišče: Rehnitz – Eichstätt, Hesselberg / Würmlach NÖ

 

Tarmann Valentin p.d. Selan, Pogorje, Bekštanj

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg

 

Tavčar Josef p.d. Tavčar, Velika vas, Šentjakob v Rožu

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Thaler Josef p.d. Rožman, Radiše

taborišče: Celovec Ebentalerstraße Žrelec

 

Tollmaier Maria (Orlič, Wieser) p.d. Poderšnik, Spodnje Rute, Radsberg/Radiše

taborišče: Frauenaurach – Hagenbüchach

 

Trabesinger Dijonis p.d. Vašnik, Loga vas

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg

 

Treiber Franz p.d. Treiber, Rute, Bekštanj

taborišče: Rehnitz

 

Triesnig Simon p.d. Virtič, Loče, Bekštanj

taborišče: Hesselberg – Hagenbüchach, Eichstätt / Rehhof NÖ

 

Trunk Josef p.d. Zavernik, Bače, Bekštanj

taborišče: Hesselberg – Hagenbüchach

 

Trunk Max p.d. Ovnič, Žužalče, Bekštanj

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach, Eichstätt

 

Truppe Kaspar p.d. Matej, Ločilo, Podklošter

taborišče: Hagenbüchach – Eichstätt

 

Turk Franz p.d. Stern, Podkraj, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Schwarzenberg – Frauenaurach, Hesselberg

 

Tusch Anton (Janšej) p.d. Robič, Plešerka, Hodiše

taborišče: Rehnitz – Rastatt / Aigen OÖ, Tulln NÖ

 

Umek Anton p.d. Kramerič, Škofiče

taborišče: Hesselberg / Steyr OÖ

 

Urank Johann p.d. Kavh, Encelna vas, Galicija

taborišče: Hesselberg

 

Urankar Franz (Toplitzer) p.d. Tomerle, Železnica, Hodiše

taborišče: Hesselberg / Klein Mariazell NÖ

 

Užnik Valentin p.d. Toman, Srednji Kot, Sele

taborišče: Celovec Ebentalerstraße Žrelec

 

Vavti Josef p.d. Vavti, Ruttach/Rute, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Schwarzenberg

 

Verhnjak Johann p.d. Verhnjak, Globasnica

taborišče: Frauenaurach

 

Verhnjak Juliane p.d. Verhnjak, Globasnica

taborišče: Schwarzenberg

 

Vertič Valentin p.d. Widder, Doli, Borovlje

taborišče: Hesselberg / Steyr OÖ

 

Vidic Franz p.d. Kovačič, Zgornje Dobje, Bekštanj

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim

 

Virinik Josef, Jezerski vrh, Bela

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Vospernik Mostetschnig Barbara p.d. Gröblacher, Podravlje, Vernberk

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Vrhnjak Georg (Klančnik) Glantschnig p.d. Arnev, Suha, Libuče

taborišče: Frauenaurach – Hesselberg

 

Waldhauser Franz p.d. Rutar, Šentkandolf, Kotmara vas

taborišče: Hesselberg / Miesenbach NÖ

 

Waldhauser Jurij p.d. Jožap, Šenttomaž

taborišče: Celovec Ebentalerstraße/Žrelec

 

Waschnig Egydius (Opriessnig) p.d. Glaser, Čahorče, Kotmara vas

taborišče: Hagenbüchach – Eichstätt, Hesselberg

 

Waste Thomas p.d. Ruep, Grabštanj

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Gerlachsheim, Hesselberg

 

Wastl Valentin p.d. Opirtnik, Metlova, Dobrla vas

taborišče: Frauenaurach

 

Wavče Ferdinand (Sohar) p.d. Wavče, Strpna vas, Bistrica pri Pliberku

taborišče: Rehnitz – Ettlingen, Rastatt

 

Wedenik Josef p.d. Kramer, Apače, Galicija

taborišče: Hesselberg

 

Wieser Amalia (Lubi) p.d. Pirkweber, Ettendorf, Granitztal

taborišče: Rehnitz –

 

Wieser Bartholomäus p.d. Šubernik, Zgornje/Rute, Radiše

taborišče: Frauenaurach

 

Wieser Johann p.d. Šašlj, Slovenji Plajberk

taborišče: Rehnitz – Eichstätt, Frauenaurach / Rehhof NÖ

 

Wieser Johann p.d. Kmet, Podsinja vas, Svetna vas

taborišče: Frauenaurach / Dürnbach NÖ

 

Winkler Rosa p.d. Šlemc, Borovlje

taborišče: Frauenaurach

 

Witternik Lukas p.d. Schmiedl, Globasnica

taborišče: Hesselberg

 

Wolte Johann p.d. Ragger, Borovnica, Galicija

taborišče: Hesselberg

 

Wutte Andreas p.d. Wutte, Apače, Galicija

taborišče: Hesselberg

 

Wutte Johann p.d. Šonat, Večna vas, Globasnica

taborišče: Hesselberg

 

Wutti Gabriel p.d. Winkler, Dole, Brdo pri Šmohorju

taborišče: Frauenaurach – Eichstätt / Freistadt OÖ

 

Zamlek Ferdinand p.d. Immenhof, Vovbre

taborišče: Rehnitz – Eichstätt

 

Zimpasser Alois, Kršna vas, Žitara vas

taborišče: Frauenaurach

 

Zwitter Johann p.d. Abuja, Zahomec, Straja vas

taborišče: Rehnitz – Rastatt, Hagenbüchach, Gerlachsheim

 

Žagar Johann (Waldhauser) p.d. Tomažič, Vrdi, Kotmara vas

taborišče: Hagenbüchach – Hesselberg / Miesenbach NÖ

Uporabljeni viri:

Kärntner Landesarchiv, Amt der Kärntner Landesregierung, „Slowenenaussiedlung und Wiedergutmachung“

Archiv des Slowenischen wissenschaflichen Instituts (ASZI), fond ZSI; fond OF, fasc. VII; mapa 3: ZSI; mapa 7; fond F, razno, fasc II

Gestapo Verzeichnis „Politisch unzuverlässige Elemente aus dem Gau Kärnten“ vom 18. April 1942 (abgedruckt: Stefan Karner, Kärntens Wirtschaft 1938–1945. Unter besonderer Berücksichtigung der Rüstungsindustrie. Mit einem Nachwort von Albert Speer. Klagenfurt 1976, 339–345