Ustanovitev zveze 1946

Pri ustanovnem občnem zboru Zveze slovenskih izseljencev (Verband ausgesiedelter Slowenen) 1. februarja 1946 v celoški gostilni Roth je bilo prisotnih 246 prizadetih oz. njihovih zastopnikov. Dr. Mirt Zwitter, tedaj sodelavec koroške deželne vlade, ki mu je bilo zaupano ugotavljanje materialne škode, je prišel do streznjujoče bilance: Med 1138 prisilno izseljenimi (med njimi tudi tisti iz let 1944/45) je bilo 123 otrok mlajših od 5 let, najmlajši je bil na dan pregona star nekaj dni. 253 otrok je bilo starih med 5 in 14 let. 86 oseb je bilo starejših kot 60 let, najstarejši med njimi je bil star 86 let. 89 mož so iz taborišč VOMI vpoklicali v wehrmacht. 63 oseb so aretirali, nekatere med njimi so premestili v koncentracijska taborišča. Po Zwittrovih podatkih je 74 oseb umrlo, med njimi 13 padlih vojakov. Devet oseb je v tistem trenutku veljalo za pogrešane. Na ustanovnem občnem zboru so med drugim sklenili, da naj bo 15. april odslej spominski dan.

O vsem tem trpljenju mediji v nemškem jeziku niso poročali. Oblasti so pri izpolnjevanju obljubljene »poprave škode« zamujale. Toda oblasti so zavlačevale tudi priznanje zveze kot interesno zastopstvo. Na ta način so tudi skušali preprečiti spominsko prireditev, načrtovano za 15. april 1946.

Ustanovni odbor Zveze slovenskih izseljenvec (ZSI)

Predsednik: Vinko Gröblacher

  1. namestnik: Boštjan Borovnik
  2. namestnik: Jožef Partl

Tajnica: Milka Vertič por. Szivatz

Blagajnik: Adolf Picej

Člani odbora: Karel Mikl, Janko Zwitter, Jakob Morak, Anton Gril, Ivan Kölich, Valentin Brugger, Janko Ogris, Jakob Reichmann, Štefan Breznik, Tomaž Waste, Ika Kraut por. Mervan, Milka Hartmann, Albina Fellacher por. Oswald, Milka Wieser por. Erič

Častni člani Zveze: dr. Joško Tischler, dr. Mirt Zwitter, dipl. trg. Adolf Picej, Karel Prušnik-Gašper in dr. Franci Zwitter

Viri

AZSI, Zapisnik vstanovnega občnega zbora »Zveze slovenskih izseljencev«, 1.2.1946