Kultura spominjanja

Na ustanovnem občnem zboru Zveze slovenskih izseljencev 1. februarja 1946 je dr. Mirt Zwitter predložil žalosten pregled. 89 moških so iz taborišč vpoklicali v wehrmacht, 63 oseb so v taborišču aretirali in jih deloma prepeljali v koncentracijska taborišča. Po Mirtu Zwittru je umrlo skupno 74 moških, žensk in otrok in 9 so jih aprila 1946 še vedno pogrešali. Zaobsegajočo dokumentiranje njihovih žrtev so slovenskim organizacije prepovedle tako britanske kot tudi koroške oblasti. Tudi prvo spominsko prireditev 15. aprila 1946 so koroške oblasti masivno ovirale. Obotavljiva pripravljenost oblasti za odškodovanje je obremenjevala slovenske organizacije. Zato se je njihova glavna pozornost usmerila na podporo preživelim. Posamezna imena žrtev so postopoma izginjala iz kolektivnega spomina, ostala so le še del individualnih družinskih spominov. V projektu na Slovenskem znanstvenem inštitutu v Celovcu smo doslej rekonstruirali biografije 53 oseb. Seznam, na katerega bi se lahko bil opiral Mirt Zwitter v svojem govoru, ni ohranjen.

Vir

„Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen?“ Kärntner Slowenen und Sloweninnen als Opfer der NS-Verfolgung. Ein Gedenkbuch. Klagenfurt–Wien/Celovec–Dunaj 2014, 104–146