Predzgodovina

Na Koroškem so si že razmeroma zgodaj prizadevali, da bi naredili deželo »nemško«, bodisi z germanizaciji, bodisi z naseljevanjem »Nemcev« ali s preseljevanjem Slovencev. Osrednji nosilec te misli je bil po plebiscitu 1920 Kärntner Heimatbund (KHB). Služba za posredovanje zemljišč Bodenvermittlungsstelle, ki je bila tesno povezana s KHB, je že od 1920ih let naprej organizirala naselitvene dejavnosti iz Nemčije. Z naselitvijo nemškojezičnih družin naj bi slovenščina na vaseh polagoma izginila kot vsakdanji komunikacijski jezik.

Poleg tega so razmišljali o tem, da bi tu naselili Južne Tirolce, ki so bili v Italiji pod hudim asimilacijskim pritiskom, in Korošce s slovensko materinščino zato preselili v Dalmacijo.

Lokalni nemškonacionalni interesi so se optimalno prepletali z narodnopolitičnimi interesi nacističnega režima. Zato tudi ni bilo sprememb v tistem spletu povezav, ki se je doslej angažiral v »slovenskem vprašanju«. Že jeseni 1938 je KHB začel sestavljati sezname, ki so vsebovali narodnopolitično aktivne Slovence.