»Akcija K«

Že pri opciji leta 1939, ko so Nemci v Italiji lahko glasovali o svojem bodočem kraju bivanja, so odločili, da na Koroškem naselijo prebivalce iz Kanalske doline. V ta namen naj bi kot »narodne in državne sovražnike« razlastili in odselili okoli 200 slovenskih družin na Koroškem.

Gestapo je na tej osnovi sestavil kartoteko s 1.220 osebami, ki so bile predvidene za prisilno izselitev. Neposredno pred »akcijo K« so oblasti »odložile« 124 oseb, kot je to poimenoval tedanji uradni jezik. 11. aprila 1942 so informirali za akcijo pristojni Bataljon rezervne policije 171 o natančnem poteku akcije: »Začetek izselitve se mora zgoditi v hipu 14. 4. 1942 ob 5. uri in mora biti končana najpozneje 15. 4. 1942 v teku dneva.«

Čeprav so že dalj časa krožile govorice, so bili prizadeti naposled dejansko popolnoma iznenadeni. V najkrajšem času so morali obleči večinoma še majhne otroke in zbrati najnujnejše. 1075 mož, žena in otrok so prepeljali v zbirno taborišče v Celovcu. Tam so jih registrirali in jim dodelili številke. Predstojniki gospodinjstev so tam morali s svojim podpisom pristati na brezodškodninsko predajo svoje posesti družbi Deutsche Ansiedlungsgesellschaft. Taborišče je bilo na Žrelski cesti, in prizadeti so se ga kasneje spominjali kot »taborišče Žrelec«.

Od 227 družin jih je bilo mnogo, ki so imele  vsaj enega člani pri wehrmacht, drugi so imeli svojce, ki so bili člani NSDAP ali so za koga takega delali. Neposredno po začetku »akcije K« so se pričele prve intervencije svojcev in delodajalcev. 158 oseb so »oprostili obveznosti preselitve«. Šlo je za 29 družin in številne posameznike.

Med 15. in 17. aprilom 1942 so 917 oseb v tovornih vlakih prepeljali v Wassertrüdingen (taborišče Hesselberg), Markt-Bibart (taborišče Schwarzenberg), Hagenbüchach, Glasow (taborišče Rehnitz) oz. Frauenaurach. Kaj se bo z njii zgodilo, prizadetim niso povedali.

Viri

Anordnung Nr. 46/I des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums über die Umsiedlung der Kanaltaler und die Aussiedlung von Slowenen aus Kärnten, 25. 8. 1941
http://karawankengrenze.at/ferenc/index.php?r=documentshow&id=116

Einsatzbefehl des Reservepolizeibataillons 171 für die Umsiedlung von Slowenen aus Kärnten
http://www.karawankengrenze.at/ferenc/index.php?r=documentshow&id=214

Bericht der Leitstelle Klagenfurt des Stabshauptamtes des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums über die Aussiedlung von Slowenen aus Kärnten, 18. 4. 1942
http://www.karawankengrenze.at/ferenc/index.php?r=documentshow&id=217